Mantelzorgwaardering aanvragen

Home > Subsidies > Subsidie voor welke activiteit? > Mantelzorgwaardering aanvragen

Mantelzorgwaardering aanvragen

Voor wie

Gemeente Scherpenzeel wil de waardering voor mantelzorgers in 2019 tonen, door het aanbieden van een geldbedrag van €100,- aan de mantelzorger die: 

  • een intensieve zorgtaak heeft, die méér is dan de gebruikelijke zorg, voor een naaste die inwoner is van de Gemeente Scherpenzeel
  • en al langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week de mantelzorg verleent.

De ouders, die in Scherpenzeel wonen en mantelzorg verlenen aan hun (volwassen) kind(eren) die ergens anders verblijven in een intramurale instelling, komen ook in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.

Jonge mantelzorgers komen in aanmerking voor een waardering van €50,- als zij thuis vaak méér dan gebruikelijk meehelpen of zorgen voor een familielid. 

Hoe vaak?

Let op: per zorgontvanger kan slechts 1 keer de mantelzorgwaardering worden aangevraagd. Stem dus zo nodig af met degenen met wie u mantelzorg verleent.

U moet zich ieder jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering.

Formulier

Als uw mantelzorgtaken voldoen aan de genoemde criteria en in aanmerking wilt komen voor de mantelzorgwaardering, kunt u onderstaand formulier online invullen. En de papieren formulieren liggen bij De Inloop, Dorpstraat 234, Scherpenzeel.