Mantelzorgwaardering aanvragen

Home > Subsidies > Subsidie voor welke activiteit? > Mantelzorgwaardering aanvragen

Mantelzorgwaardering aanvragen

Gemeente Scherpenzeel wil de waardering voor mantelzorgers in 2018 tonen, door het aanbieden van een geldbedrag van €100,- aan de mantelzorger die:

  • een intensieve zorgtaak heeft, die méér is dan de gebruikelijke zorg, voor een naaste die inwoner is van de Gemeente Scherpenzeel;
  • en al langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week de mantelzorg verleent.

Dit jaar voor het eerst, kunnen in Scherpenzeel woonachtige ouders die mantelzorg verlenen aan hun (volwassen) kind(eren) die elders verblijven in een intramurale instelling, ook in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering.
Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij in aanmerking komen voor een waardering van €50,- als zij thuis vaak méér dan gebruikelijk meehelpen of zorgen voor een familielid.

Let op: per zorgontvanger kan slechts 1 keer de mantelzorgwaardering worden aangevraagd. Stem dus zo nodig af met degenen met wie u mantelzorg verleent.
Als uw mantelzorgtaken voldoen aan de genoemde criteria en u in aanmerking wilt komen voor de mantelzorgwaardering, kunt u zich met dit formulier aanmelden. U moet zich ieder jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering, vragen wij u om de vragen van het formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.