Beoordeling subsidieaanvraag

Home > Subsidies > Beoordeling subsidieaanvraag

Beoordeling subsidieaanvraag

Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de ASV en de bijbehorende regeling. Bij de beoordeling van de subsidies is het van belang dat de activiteiten passen in de doelstellingen waaarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast moeten er (voldoende) financiële middelen zijn in de gemeentebegroting.