U kunt vanaf nu subsidie aanvragen voor muziekonderwijs voor uw kind, als u voor het seizoen 2021-2022 subsidie heeft aangevraagd.

U kunt een subsidie aanvragen als u voor het seizoen 2021-2022 subsidie heeft aangevraagd en positief besluit tot subsidie verlening is genomen en er niet voor het vierde jaar subsidie is aangevraagd, er worden geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

U kunt dan subsidie aanvragen, voor het volgen van muzieklessen bij een bevoegd muziekdocent of een erkende muziekschool voor het seizoen 2022-2023. Dit op basis van de Subsidieregeling Muziekonderwijs 2022-2023. Ouders of verzorgers kunnen subsidie aanvragen voor minderjarige muziekleerlingen. Meerderjarige leerlingen tot 25 jaar kunnen zelf subsidie aanvragen als ze dagonderwijs volgen of als er sprake is van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

Het maximale subsidiebedrag voor instrumentaal muziekonderwijs is € 200,00. Dit bedrag wordt evenredig naar beneden bijgesteld als er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond toelaat.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie staan vermeld in de informatiefolder. De folder en het formulier kunt u digitaal vinden op www.scherpenzeel.nl/subsidies.

Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 2022 zijn ingediend bij het gemeentehuis. Aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het O. Vermeer van de gemeente Scherpenzeel,
telefoonnummer (033) 277 23 24.