Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.

De burgemeester van Scherpenzeel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Scherpenzeel op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Volmacht: twee manieren

Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Degene die gemachtigd wordt, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

U kunt op twee manieren een volmacht geven: een onderhandse volmacht via uw stempas of een schriftelijke volmacht. Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen een volmacht geven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Onderhandse volmacht

Voor een onderhandse volmacht kunt u de achterkant van de stempas invullen en ondertekenen. De gemachtigde moet deze ook ondertekenen. Degene die voor u gaat stemmen moet een kopie van uw legitimatiebewijs bij het stembureau laten zien. Dit legitimatiebewijs is geldig of niet langer dan vijf jaar verlopen op 17 maart 2022.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u lang van tevoren weet dat u niet aanwezig bent op de dag van de verkiezingen en ook niet in staat bent om een onderhandse volmacht te verlenen.

Bij afdeling Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de gemeente.

Meer informatie bij de afdeling Burgerzaken: (033) 277 23 24 (ma t/m do van 09.00 tot 12.30 uur) e-mail: burgerzaken@scherpenzeel.nl of kijk op

www.scherpenzeel.nl/gemeenteraadsverkiezing.