Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

Bent u 18 jaar of ouder, woont u in Scherpenzeel en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u stemmen voor de Provinciale Staten van Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe.

Provincie

Op 15 maart kiest u een lid van een politieke partij die u bij winst de komende vier jaar vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. In Gelderland zijn er 55 Statenleden. Zij nemen besluiten over wat de provincie gaat doen. Gedeputeerde Staten (het dagelijkse bestuur van de provincie) bepalen hoe het gebeurt en voeren het uit. Vervolgens controleren Provinciale Staten of de gedeputeerden het ook goed doen.

Eerste Kamer

Provinciale Staten hebben nog twee belangrijke taken. Ze kiezen de gedeputeerden. En ze kiezen de landelijke Eerste Kamer. Uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt dus uiteindelijk ook hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien.

Waterschap

Nederland telt 21 waterschappen. Die zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken in hun werkgebied. Elk waterschap heeft een algemeen bestuur dat beslist over de koers die binnen het gebied wordt gevaren en het dagelijks bestuur controleert. Het algemeen bestuur wordt democratisch gekozen: elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Scherpenzeel valt onder het Waterschap Vallei en Veluwe.

Via de gemeente wordt de stempas per post bezorgd bij iedereen die stemgerechtigd is. Meer informatie over het stemmen op 15 maart in Scherpenzeel is te vinden op www.scherpenzeel.nl/15maart2023.