Maandag 20 juni was er een eerste bijeenkomst rond de oprichting van een Taalhuis in De Breehoek. Doel van het toekomstige Taalhuis is om de basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden in ons dorp te verbeteren. Medewerkers van verschillende welzijns- en taalorganisaties, de bibliotheek en de gemeente spraken samen over de impact van lage taalvaardigheden en plannen om daar iets aan te doen. Met 11% heeft Scherpenzeel het hoogste percentage laaggeletterden in Regio Foodvalley.

Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen gaat vaak gepaard met andere problemen op het gebied van gezondheid, schulden en dergelijke. Het Taalhuis zet zich in om dorpsgenoten die hiermee worstelen te ondersteunen. Een goede beheersing van taal-, reken- en digitale vaardigheden helpt om goed mee te kunnen doen in de samenleving.

Door middel van een VR-bril ervoeren de professionals hoe lastig het kan zijn om met beperkte basisvaardigheden in het leven te staan. En ook hoe je als professional kunt omgaan met signalen. Daarna bespraken ze welke stappen er nog nodig zijn om te komen tot een goed functionerend Taalhuis in De Breehoek.

Enerzijds zal het Taalhuis een fysieke plek zijn, een laagdrempelig inlooppunt waar iedereen terecht kan met vragen over taal en andere basisvaardigheden. Anderzijds wordt het een coördinatiepunt dat zich richt op signaleren van laaggeletterdheid en het verbinden van hulpvragen aan organisaties en vrijwilligers.