In gesprek gaan met de wethouder kan op 25 juli 2022.

Op maandag 25 juli a.s. bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom op het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.