Tijdens de Opinieronde kunnen burgers hun mening geven over onderwerpen die in de Opinieronde op de agenda staan. Daarom is het 2e punt op de agenda het "spreekrecht".

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?

Dan vragen wij u om dit 24 uur van te voren door te geven aan de griffier. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waar het over gaat een e-mail te sturen naar griffie@scherpenzeel.nl 

Als de vergadering door (de maatregelen rond) Corona digitaal plaatsvindt dan maken we gebruik van het "schriftelijk" spreekrecht. Uw schriftelijke bijdrage moet u minimaal 24 uur voor het begin van de vergadering mailen naar de griffie. Uw onderwerp in de mail vult u aan met uw naam en adres. 

Raadsvergadering

Ook tijdens de raadsvergadering kan een burger gebruik maken van het spreekrecht. Dit kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Hiervoor had u namelijk kunnen inspreken in de Opinieronde.

Neem voor meer informatie contact op met griffie@scherpenzeel.nl