Een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel.

In onze gemeente zijn op veel locaties bouwactiviteiten te zien. Ook staan er nieuwe projecten klaar om van start te gaan. Scherpenzeel groeit met mate, met oog voor de (woon)wensen van inwoners. In dit artikel zetten we alle projecten op een rij.

De nieuwe woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen, zoals starters, kleine(re) huishoudens, senioren, (sociale)huurders en kopers. Met deze mix van woningen wil de gemeente zo veel mogelijk tegemoet komen aan de woonwensen van inwoners.

Ook verbetert bouwen op bestaande maar verouderde locaties, het dorp en het straatbeeld.
 

Al definitief en gestart:

 • Vierzinnen/Nieuwstraat: appartementen voor sociale huur

Op de hoek Vierzinnen/Nieuwstraat bouwt Woonstede 24 appartementen voor sociale huur. De tien oude woningen zijn gesloopt. De locatie wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld en definitief.

 • Zelder: betaalbare koopwoningen

Zelder is een wijkje tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg en is bestemd voor starters op de woningmarkt. Deze 34 kleinere types woningen zijn daardoor betaalbaar voor starters. De ontwikkelaar is Kelderman Vastgoedontwikkeling BV. De woningbouw van de eerste 26 woningen is gestart. Deze woningen zijn al verkocht. Op termijn worden ook de laatste 8 woningen gebouwd.

 • Jumbo (hoek Vijverlaan) en appartementen: supermarkt en huurappartementen met zorgindicatie
tekening van de voorzijde van de supermarkt aan de vijverlaan in vogelvlucht

Voor de bouw van een nieuwe supermarkt (Jumbo) op de hoek Dorpsstraat/Vijverlaan is de vergunning verleend en onherroepelijk geworden. Met de sloop van het oude pand (Aldi) en naastgelegen pand (Inloop) wordt op korte termijn gestart. De bouw van de nieuwe supermarkt start naar verwachting in september 2023. Boven de supermarkt bouwt Woonstede 24 sociale huurappartementen, bestemd voor mensen met een zorgindicatie.

 • Wetro: tijdelijke woonunits voor urgenten (woningzoekenden met spoed)

Op het Wetro-terrein aan de Nieuwstraat gaat de gemeente samen met Woonstede 13 tijdelijke woningen plaatsen. Deze woonunits zijn bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne en eventueel voor anderen woningzoekenden met urgentie-verklaring. Voor deze tijdelijke plaatsing, maximaal 10 jaar, is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. De bodemsanering is inmiddels afgerond. De verwachting is dat voor de zomer de eerste units worden geplaatst.

 • Huis Ter Wheme

Het pand van Huis Ter Wheme aan de Dorpsstraat 205 is gesloopt en wordt momenteel vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe gebouw, in eigendom van Stichting Kwintes, gaat bestaan uit 29 zorgeenheden en 1 logeerkamer, allen bestemd voor begeleid wonen. Ook komen er vier parkeerplaatsen op eigen terrein. De bewoners wonen nu tijdelijk in Amersfoort en keren na de verbouwing terug naar Ter Wheme.

 • Volkstuinen naar Oude Barneveldseweg

De volkstuinvereniging Scherpenzeel huurt vanaf 1 januari 2024 een nieuwe locatie. Met de gemeente (de verhuurder van de grond) is een huurovereenkomst gesloten. De nieuwe locatie is gelegen aan de Oude Barneveldseweg. Het bestemmingsplan dat de volkstuinen daar mogelijk maakt is inmiddels definitief. De komende periode worden de nodige werkzaamheden door en op kosten van de gemeente uitgevoerd om het perceel geschikt te maken voor volkstuingebruik. Zo wordt een kapschuur (gedeeltelijk open) geplaatst. Verder worden parkeerplaatsen aangelegd. En wordt een waterput geslagen en leidingen aangelegd naar de tappunten. 

Plannen die (op korte termijn) ter inzage liggen:

 • Boschzicht: koopwoningen en -appartementen

Voor de locatie partycentrum Boschzicht aan de Royaardslaan ligt een plan om 2 woningen (twee-onder-een kap) en een appartementencomplex van 9 woningen te plaatsen. Deze worden door ontwikkelaar Van den Essenburg gebouwd en verkocht door een lokale makelaar. Het plan ligt ter inzage voor iedereen, tot en met 23 mei 2023 kan men een schriftelijk zienswijze op het bestemmingsplan indienen. Het bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en kijk ook op www.samengroeitscherpenzeel.nl(externe link)

 • Hertog van Gelre: koopappartementen en tijdelijke zorgeenheden

Het nieuwe plan voor de locatie Hertog van Gelre aan de Dorpsstraat ligt nu ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan gaat uit van de bouw van 9 appartementen met op het achtererf een zorggebouw voor tijdelijk verblijf met 11 wooneenheden. Op het terrein komen 20 parkeervoorzieningen en de toekomstige bewoners van het appartementencomplex gaan rijden met een elektrische deelauto. Deze wordt bekostigd door de bewoners. Het plan is van een particuliere ontwikkelaar. Zienswijzen op dit ontwerp-bestemmingsplan 'Centrum Dorpsstraat 270' kunnen tot en met 23 mei worden ingediend. U kunt het bestemmingsplan inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en kijk ook op www.samengroeitscherpenzeel.nl(externe link).

 • Holevoetplein: rug-aan-rug woningen

Het terrein tussen Holevoetplein 292 en Holevoetplein 296 ligt al geruime tijd braak. In het verleden stonden op deze plek een school, een garagebedrijf en een kleding- en voedselbank. Ontwikkelaar Koppel Holding heeft een plan voor een nieuwe invulling. Deze bestaat uit de bouw van 12 rug-aan-rug woningen en 22 parkeerplaatsen. De woningen zijn geschikt voor kleinere huishoudens (bijv. stellen zonder kinderen of singles). Het is nog niet bekend of de woningen verhuurd of verkocht worden. Er is onlangs een anterieure overeenkomst getekend tussen gemeente en ontwikkelaar. Na het indienen van de vergunning worden de stukken beoordeeld. Omdat het meer dan 10 woningen zijn, moet de gemeenteraad het besluit nemen. De vergunningsaanvraag is nog niet ingediend.

 • De Nieuwe Koepel

De Nieuwe Koepel is een toekomstige woonwijk in het zuiden van Scherpenzeel. De voorbereiding en planontwikkeling is momenteel bezig. Het voorliggende plan is om circa 450 woningen te bouwen voor diverse doelgroepen. De bouw verloopt in fases en gaat 8 tot 10 jaar duren. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er wordt nu gewerkt naar het ontwerpbestemmingsplan. De voorlopige planning is dat deze in de zomer ter inzage wordt gelegd. Daarna neemt de gemeenteraad, volgens de voorlopige planning, eind dit jaar het definitieve besluit.

 • Bedrijventerrein Stationsweg

De gemeente Scherpenzeel wil meewerken aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen de Stationsweg en het Valleikanaal. Initiatiefnemer en eigenaar van deze grond, Modiform, heeft het voornemen om het nieuwe bedrijventerrein zelf voor 2,5 ha te gebruiken voor concentratie van bedrijfsactiviteiten (logistiek/kantoor), 2,5 ha te ontwikkelen voor vestiging van lokale ondernemers en 2,5 ha een groene inrichting te geven, waarbij ‘zichtgroen’ van functie wisselt naar ‘gebruiksgroen’. Het voorontwerpbestemmingsplan is ingediend en van een Nota van Inspraak voorzien. Na verdere gesprekken en afstemmingen met de initiatiefnemer, zal naar verwachting het Bestemmingsplan voor de zomer ter inzage worden gelegd.