De raad vergadert donderdag 16 februari om 20.00 uur in Kulturhus De Breehoek.

Met op de agenda

 • Bestemmingsplan Stationsweg 392a
  Door het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om een woning te realiseren in de monumentale molenromp op deze locatie.
 • Sociaal Domein toekomstbestendig maken
  Doel van het besluit is het organiseren van de werkzaamheden binnen het sociaal domein op een wijze die kwaliteitsvol, duurzaam en efficiënt is.
 • Kaderbrieven verbonden partijen
  Met het voorleggen van de kaderbrieven van de Omgevingsdienst De Vallei, Regio Foodvalley, Regio De Vallei wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vroegtijdig eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
 • Regio Foodvalley wijziging gemeenschappelijke regeling
 • Algemene Plaatselijke verordening (APV)

Vergadering volgen

De raadsleden vergaderen in Kulturhus de Breehoek.

De vergadering is tevens live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via gemeenteraad - Vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan ook via de website bij ‘vergadering terugkijken’.

Spreekrecht

Wilt u inspreken bij de raad?

Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. U doet dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, en onder vermelding van uw naam en adres. Voor meer informatie over het spreekrecht verwijzen wij u naar de website.

De genoemde tijden op de agenda voor de onderwerpen zijn indicatief.