Gemeente Scherpenzeel heeft eind 2021 onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die hulp hebben gekregen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek heeft mooie resultaten opgeleverd. Veel inwoners zijn tevreden over het contact met de gemeente en de hulp die zij krijgen.

  • 87,6 procent van de respondenten geeft aan zich veel beter of beter te kunnen redden door de hulp die via de Wmo is ingezet
  • 89,2 procent van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de hulp
  • 88,2 procent van de respondenten reageerde met helemaal mee eens of mee eens op de stelling ‘de medewerker (van de gemeente) nam mij serieus'.

Er namen 151 mensen deel aan het onderzoek. De vragenlijst werd naar 278 mensen toegestuurd. Wethouder Henny van Dijk: ‘Het is steeds ons streven om mensen die ondersteuning nodig hebben zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Het is mooi om nu te zien dat dit in de praktijk ook zo ervaren wordt.'

Wachttijd verkort
Over de wachttijd waren de meeste inwoners positief, maar in sommige gevallen vonden inwoners dat ze sneller geholpen hadden kunnen worden. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen om de wachttijd te verkorten. Inwoners die zich nu melden bij het Sociaal Team voor een Wmo-voorziening, kunnen snel terecht bij een van de consulenten voor een keukentafelgesprek.