Als u vindt dat uw woning of bedrijf minder waard is geworden door een ruimtelijk plan van de gemeente kunt u de gemeente verzoeken om een vergoeding.

Voor planschade gebruikt u het formulier DigiD linkplanschade formulier

Heeft u hulp nodig, neemt u dan contact op met de team Leefomgeving (033) 277 23 24

Wat is het?

Planschade is schade die wordt veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dat kan schade opleveren voor de omliggende huizen. U kunt dan aan ons een financiële tegemoetkoming vragen.

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Hoeveel kost het?

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade betaalt u aan ons een drempelbedrag van € 300,00. Dit bedrag ontvangt u terug als op uw verzoek (gedeeltelijk) positief wordt beslist.

Hoe lang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Online regelen

Voor uw aanvraag kunt u onderstaand online formulier invullen.

Wilt u liever het formulier op papier invullen, dan kunt u deze ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Planschadevergoeding aanvragen

Handige links

Procedureverordening planschade-advies(externe link)

A. Ruimtelijke ordening - 02a Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Openingstijden gemeentehuis