Herindeling met Barneveld

Home > Peiling > Herindeling met Barneveld

Herindeling met Barneveld

Gedeputeerde Staten (GS) provincie Gelderland:

Sterke dorpen vormen samen een sterke gemeente. Dat is het belangrijkste van het herindelingsontwerp dat het college van GS dinsdag 26 januari heeft vastgesteld. In dit ontwerp geeft het college van GS een beschrijving op hoofdlijnen van de nieuw te vormen gemeente. Het herindelingsontwerp komt voort uit het besluit van GS om verder te werken aan de herindeling van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel.

Van het herindelingsontwerp is een samenvatting gemaakt, die u hieronder kunt bekijken. Ook ziet u het complete herindelingsontwerp met bijlagen (het bijlagenboek).

Publiekssamenvatting

download de publiekssamenvatting

Bijlagenboek herindelingsontwerp

download het bijlagenboek

Gemeente Barneveld nu

Strategische Visie Barneveld

Contact of vraag

Contact provincie Gelderland

Herindelingsontwerp

download
het herindelingsontwerp

Informatiebijeenkomsten provincie Gelderland


Informatie bijeenkomsten provincie

Meer (achtergrond) informatie

website Kijkopscherpenzeel.nl