Binnenkort start een onderzoek naar de verkeerssituatie in Scherpenzeel-Zuid en -Centrum. Welke maatregelen zijn nodig voor een veilige doorstroom van verkeer van en naar De Nieuwe Koepel en de nieuwe supermarkt aan de Dorpsstraat? Het verkeerskundig bureau Royal HaskoningDHV brengt dit voor de gemeente in beeld.

Samen met inwoners kijken we naar mogelijke maatregelen en oplossingen, zodat Scherpenzeel nu en in de toekomst een verkeersveilige, leefbare en bereikbare gemeente is.

Actief meedenken

De klankbordgroep bestaat uit een groep inwoners en ondernemers die actiever wil meedenken over de toekomstige verkeersafwikkeling in Zuid en de mogelijke verkeersmaatregelen voor het centrum van Scherpenzeel. Het nog uit te voeren onderzoek en de verschillende scenario’s die daaruit voortkomen vormen de inspiratie voor en basis van dit overleg.

Deelnemers

In de klankbordgroep is plek voor inwoners, vertegenwoordigers van (centrum)ondernemers, scholen en wijkplatforms en vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio en politie (hulpdiensten). Hiermee streven we naar een representatieve afspiegeling van dit grote projectgebied. 

De gemeente hoopt op deelname van tien inwoners van Scherpenzeel-Zuid en -Centrum. Mochten meerdere inwoners zich aanmelden, dan is er een selectie.  

Bijeenkomsten en aanmelden

De kennismakingsbijeenkomst is op donderdagavond 3 februari. Als het nodig is, selecteren we dan de definitieve deelnemers. Ook vertellen we dan meer over het plan van aanpak. Daarna komt deze klankbordgroep naar verwachting twee keer bij elkaar.
Wilt u meedoen? Mail dan uw naam en adresgegevens naar communicatie@scherpenzeel.nl.