De commissie vergadert over het bestemmingsplan voor 66 volkstuinen aan de Geerhoek. 

Op donderdag 24 november vergaderen de commissieleden in De Breehoek.

Op de agenda staat onder andere:

  • Bestemmingsplan Volkstuinen Geerhoek

De volkstuinen die nu nog aan de Nieuwstraat liggen moeten worden verplaatst in verband met woningbouw in Zuid (de Nieuwe Koepel). Ten noorden van de Geerhoek is een locatie gevonden waar 88 volkstuinen kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld.

  • Diverse verordeningen:
  • Verordening nadeelcompensatie
  • Legesverordening 2023
    • Belastingverordeningen 2023 zoals onder andere Hondenbelasting, Onroerend Zaakbelasting, Rioolheffing, Toeristenbelasting en Afvalstoffenheffing

Inspreken tijdens de vergadering?

Tijdens de Opinieronde kunt u het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht, kunt u dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de griffie. U doet dit door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, Brigitte van Ginkel, telefonisch bereikbaar via (06) 22 15 23 51.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen in De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel of digitaal via de website van de gemeente Scherpenzeel ( www.scherpenzeel.nl/gemeenteraad. Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten, de agenda inzien en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.
De vergadering start om 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.