De commissieleden vergaderen op donderdag 10 februari weer in Kulturhus de Breehoek.

In verband met de 1,5 meter afstand regel is de publieke tribune nog steeds gesloten.                                                                                     

Op de agenda van staat onder andere:

 • Bestemmingsplannen Zelder en Oosteinde 95
  Bestemmingsplan Zelder voorziet in het kader voor de bouw van 34 woningen. Bestemmingsplan Oosteinde 95 betreft een wijziging van bedrijf naar wonen.
 • Omgevingswet
  Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking. Hiertoe dienen een aantal besluiten te worden genomen over onder andere adviesrecht en participatie. Daarnaast dient de huidige Welstandscommissie en Monumentencommissie op te gaan in een commissie omgevingskwaliteit Scherpenzeel.
 • Oosteinde/Ringbaan
  Met dit besluit kan een veiliger oversteek van fietser en voetganger worden gerealiseerd.
 • Kaderbrieven van de Samenwerkingsverbanden/Verbonden Partijen
  De gemeente werkt in de Regio samen met een aantal partners, de zogenaamde verbonden partijen. De kaderbrieven vormen de basis voor de begroting van de deze partijen maar geven ook inzicht in de verplichting voor de gemeente.

Inspreken tijdens de vergadering?

Tijdens de opinieronde kan het woord worden gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan. Indien de vergadering als gevolg van (de maatregelen rond) Corona digitaal plaatsvindt dan wordt overgegaan tot "schriftelijk" spreekrecht. Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering onder vermelding van het onderwerp en voorzien van uw naam en adres, te mailen naar: griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, Brigitte van Ginkel, telefonisch bereikbaar via (06) 22 15 23 51.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website: www.scherpenzeel.nl/bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Op 22 februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen van deze Opinieronde.