De commissieleden vergaderen donderdag om 20.00 uur in Kulturhus De Breehoek. 

Op de agenda staat onder andere:

  • Agendapunt 6 Bestemmingsplan Stationsweg 392a
    Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk om een woning te realiseren in de monumentale molenromp op deze locatie.
  • Agendapunt 7 Sociaal Domein toekomstbestendig maken
    Doel is om ervoor te zorgen dat bewoners die binnen het sociaal domein een beroep doen op de gemeente, het beste worden geholpen door het goed organiseren van de werkzaamheden binnen het sociaal domein.
  • Agendapunt 12 Algemene Plaatselijke Verordening
    Na het vaststellen van de APV 2023 beschikt de gemeente over een APV waarin de meest recente wetgeving en actualiteiten zijn verwerkt.
  • Diverse kaderbrieven komen aan de orde.

Inspreken tijdens de vergadering?

Tijdens de Opinieronde kan het woord worden gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan.

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, Brigitte van Ginkel, telefonisch bereikbaar via 06-22 15 23 51.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen in kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel of digitaal via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website: www.scherpenzeel.nl/bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.