Om de besluitvorming in de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden, vindt de opinieronde plaats. Tijdens deze vergaderingen is er ruimte voor korte presentaties, kunnen politieke vragen worden gesteld aan het college en wisselen fracties hun meningen uit met elkaar. Inwoners kunnen komen luisteren. De voorstellen waarover overeenstemming bestaat gaan als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. De overige stukken worden als debatstuk op de agenda van de raad geplaatst.

Tijdens de opinieronde bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Daarom is het tweede punt op de agenda het "spreekrecht". Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl
 
De agenda's met vergaderstukken kunt u vinden via de vergaderkalender(externe link) van de betreffende maand.

Kijk ook bij

Spreekrecht
Vergaderstukken(externe link)