De kruising Oosteinde/Ringbaan/Polletje wordt op een andere manier ingericht. Hierdoor wordt deze oversteek overzichtelijker en veiliger.  Het definitieve ontwerp voor deze nieuwe inrichting is gereed.

Belangrijke veranderingen t.o.v. de huidige situatie:

  • De rijbaan wordt smaller, waardoor de snelheid wordt teruggedrongen;
  • De huidige drempel wordt verdeeld in twee drempels en ook de Ringbaan krijgt een drempel;
  • Het fietspad richting Ringbaan wordt tweerichtingen, waardoor de oversteek voor fietsers verplaatst naar Ringbaan i.p.v. fietspad Oosteinde;
  • De voorrangssituatie wijzigt: fietsers hebben geen voorrang meer bij de oversteek. Klinkt raar, maar hierdoor gaat de oplettendheid omhoog. Onderzoek wijst uit de automobilisten vanuit het centrum vooral letten op eventueel verkeer vanuit de Ringbaan (voorrang) en daardoor de oversteek uit het oog verliezen;

Het wijkplatform Scherpenzeel Oost heeft al eerder bij de gemeente haar zorgen geuit over deze oversteek. Ook hebben de wijkplatform-leden meegedacht over een passend ontwerp. Daar zijn ook omwonenden en basisschool De Korenmaat bij betrokken. Daardoor ligt er nu een definitief ontwerp waar op korte termijn uitvoering aan wordt gegeven

Planning

Budget-aanvraag bij gemeenteraad in de vergadering van februari

Start aanbesteding april

Doorloop 7 weken, juni gunning werk

3 weken voorbereiding werk

Juli start werk.

Plattegrondtekening oversteek bij Jetten

Plattegrondtekening van de oversteek bij Jetten