De stukken zijn op 31 maart 2022 vastgesteld in het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei bekend dat voor een ieder de ontwerp-(programma)begroting 2023, de eerste  begrotingswijziging 2022 en de jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst de Vallei ter inzage liggen. Genoemde stukken zijn op 31 maart 2022 vastgesteld in het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-(programma)begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022. De jaarstukken 2021 van de OddV worden ter kennisname toegezonden aan de raad. Hierna zal het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei genoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. 

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 18 mei 2022 gedurende vier weken voor iedereen in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a tijdens de openingstijden ter inzage.