In de periode 5 tot en met 18 oktober vindt in het zuiden net buiten gemeente Scherpenzeel onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl(externe link) voor meer informatie.

Er wordt seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek  aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en kantoren mee te verwarmen. De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk dat in uw gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht: https://vimeo.com/393867007(externe link)?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website kunt u onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de locaties van het seismisch onderzoek terugvinden en de laatste updates over de werkzaamheden lezen.