Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie voor Scherpenzeel is het strategisch plan voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie geldt voor het gehele grondgebied van Scherpenzeel. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en vraagstukken werkt de Omgevingsvisie als een afwegingskader.

De omgevingsvisie van onze gemeente geeft aan wat we met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie denken we vanuit de maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving, maar ook het sociaal domein.

Omgevingsvisie Scherpenzeel

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Scherpenzeel vastgesteld. De omgevingsvisie is te vinden onder https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl