• Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft als u wilt gaan bouwen of verbouwen op uw grond. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. Soms mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen.
 • Of u neemt contact met ons op.

Wat is het?

Voor sommige werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met ons over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact met ons op.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online(externe link). Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maken wij eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoeveel kost het?

Kosten omgevingsvergunning 
Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit van de Wabo, dan is het minimum tarief:   € 182,45
Als de bouwkosten minder dan € 200.000 zijn, dan is het tarief 3,5 % van de bouwkosten (met een minimum van € 178,43)
Als de bouwkosten € 200.000 of meer zijn, maar minder dan € 500.000, dan is het tarief € 7.400,00, en erbij optellen 3,25 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 200.000 zijn
Als de bouwkosten meer dan € 500.000 zijn, is het tarief: € 17.700,00, vermeerderd met 3,00 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 500.000 zijn.
Als de bouwkosten meer dan € 1.000.000 zijn, is het tarief: € 33.550,00, vermeerderd met 2,75 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 1.000.000 zijn.
Als de bouwkosten meer dan € 2.000.000 zijn, is het tarief: € 62.650,00, vermeerderd met 2,5 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 2.000.000 zijn.
Als de bouwkosten meer dan € 5.000.000 zijn, is het tarief: € 142.000,00 vermeerderd met 2,25 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 5.000.000 zijn.

Extra kosten

Naast bovenstaande bedragen worden ook kosten berekend voor bijvoorbeeld

 • het welstandsadvies
 • Afwijkingsprocedures

Voor de bedragen neemt u contact op met team Leefomgeving via (033) 277 23 24.

Verordening en regels

Voor meer informatie bekijkt u dan de legesverordening(externe link)

Hoe lang duurt het?

 • Bij een normale aanvraag ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als wij niet binnen de termijn beslissen, dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als wij niet binnen de termijn beslissen, dan ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Extra informatie

Soms hebt u voor uw handelingen een andere vergunning nodig. Zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met ons over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.