Wat is het Omgevingsplan?

Is de Omgevingsvisie van Scherpenzeel vastgesteld? Dan volgt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen uit deze visie in één Omgevingsplan. In het Omgevingsplan komen alle regels te staan die nodig zijn om de doelen uit de visie te realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor activiteiten van inwoners of bedrijven. De geldende bestemmingsplannen voor Scherpenzeel en de verordeningen voor de fysieke leefomgeving vormen gezamenlijk het Omgevingsplan. Tot 20230 heeft de gemeente Scherpenzeel de tijd om het Omgevingsplan stap voor stap vorm te geven op lokaal niveau.