Wat is het Omgevingsplan?

Is de Omgevingsvisie van Scherpenzeel vastgesteld?

Dan volgt het verwerken van de ambities en beleidsdoelen uit deze visie in één Omgevingsplan. In het Omgevingsplan komen alle regels te staan die nodig zijn om de doelen uit de visie te halen. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor activiteiten van inwoners of bedrijven.

De geldende bestemmingsplannen voor Scherpenzeel en de verordeningen voor de fysieke leefomgeving vormen samen het Omgevingsplan. Tot 2030 heeft de gemeente Scherpenzeel de tijd om de geldende regels om te zetten naar een volledig omgevingsplan.

Stand van zaken Omgevingsplan Scherpenzeel

Op het moment schrijven we een Plan van Aanpak, waarin de stappen tot het definitief omgevingsplan zijn opgenomen.