In de Nieuwstraat komt een nieuw riool, bedoelt voor schoon water. Dit is water dat niet gezuiverd hoeft te worden, zoals regenwater. Het is niet nodig dat dit water in het riool komt en wordt gezuiverd. En het voorkomt overstroming van het riool bij hevige regenbuien. 

Tegelijk met dit werk onder de grond, wordt ook de bovenkant van de weg aangepakt. Hiervoor is een bewonersavond geweest waarbij de opmerkingen zoveel mogelijk mee genomen zijn in de ontwerptekening.

De Firma Henzen gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Start van de werkzaamheden is gepland in week 15 (11 tot 14 april).

Dit gebeurt in samenwerking met Vitens, die gelijktijdig de waterleiding vervangt.

Tekening nieuwe situatie