De gemeenteraad heeft ingestemd met nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing. Dit om de afvalverwerking in Scherpenzeel meer kostendekkend te maken. Het tarief voor het aan huis ophalen van wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval gaat daarom vanaf januari 2022 flink omhoog: van €16,55 per m3 naar € 45,00 per m3.

Wilt u dit jaar voor een laatste keer grof vuil laten ophalen tegen het oude tarief? Dat kan op 28 december (grofvuil) en 30 december (wit-en bruingoed). Maak een afspraak via www.scherpenzeel.nl/afval-grofvuil.