De gemeenteraad beveelt aan om Marieke Teunissen-Willemsen voor te dragen als nieuwe burgemeester van Scherpenzeel.

Dit is bekendgemaakt tijdens de openbare raadsvergadering van donderdag 3 november 2022.

Mevrouw Teunissen is 45 jaar, getrouwd en samen met haar man en drie kinderen woont ze in onze buurgemeente Renswoude. Op dit moment is mevrouw Teunissen wethouder in de gemeente Oudewater.

De Beste Burgemeester

De gemeenteraad ziet in mevrouw Teunissen veel kwaliteiten die nodig zijn om ‘De Beste Burgemeester van Scherpenzeel’ te zijn. Onder deze noemer is de profielschets (een uitgebreide functieomschrijving) geschreven en aan de hand hiervan zijn gesprekken met de kandidaten gevoerd door de vertrouwenscommissie. Mevrouw Teunissen is alert, sensitief, zorgzaam en meelevend en daarmee is zij een boegbeeld voor Scherpenzeel. Mevrouw Teunissen is de beste burgemeester voor Scherpenzeel!

Input inwoners

Inwoners hebben door middel van een vragenlijst ook aandachtpunten meegegeven. De gemeenteraad vindt ook deze terug bij de voorgedragen kandidaat. Scherpenzelers zien graag een burgemeester die betrouwbaar en integer is, zichtbaar aanwezig en benaderbaar is en iemand die boven de partijen staat.

Komend proces

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beoordeelt de aanbeveling van de gemeenteraad en de procedure die doorlopen is. Na een gesprek met de voorgedragen kandidaat, beslist de minister over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. De Koning ondertekent het benoemingsbesluit en ook de minister van BZK zet haar handtekening. Dan is de benoeming definitief. De gemeenteraad hoopt de nieuwe burgemeester te installeren tijdens een bijzondere raadsvergadering op 15 december.

Kroonbenoemde burgemeester

De gemeente Scherpenzeel heeft sinds april 2018 geen kroonbenoemde burgemeester. Dit was het gevolg van het onderzoek naar een herindeling met Barneveld. Op 7 oktober 2021 werd duidelijk dat de herindeling niet doorging. Daarmee werd de weg vrijgemaakt om te komen tot een procedure voor een kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad heeft, samen met inwoners, organisaties en ondernemers, een profielschets opgesteld. Hiermee is de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad op zoek gegaan naar de beste burgemeester voor Scherpenzeel. Tijdens de installatie-vergadering op 15 december in De Breehoek, is iedereen welkom om de nieuwe burgemeester te ontmoeten.