Gemeente Scherpenzeel richt de kruising Oosteinde/Ringbaan/Polletje op een andere manier in. Hierdoor wordt deze oversteek overzichtelijker en veiliger. Het definitieve ontwerp voor deze nieuwe inrichting is nu gereed.

Belangrijke veranderingen ten opzichte van de huidige situatie:

  • We maken de rijbaan smaller, waardoor de snelheid wordt teruggedrongen.
  • We verdelen de huidige drempel in twee drempels en ook de Ringbaan krijgt een drempel.
  • We creëren op het fietspad richting Ringbaan tweerichtingsverkeer, waardoor de oversteek voor fietsers verplaatst naar Ringbaan in plaats van fietspad Oosteinde.
  • We wijzigen de voorrangssituatie: fietsers hebben geen voorrang meer bij de oversteek. Dat klinkt raar, maar hierdoor gaat de oplettendheid omhoog. Onderzoek wijst uit dat automobilisten vanuit het centrum vooral letten op eventueel verkeer vanuit de Ringbaan (voorrang) en daardoor de oversteek uit het oog verliezen.

Het wijkplatform Scherpenzeel-Oost heeft al eerder bij de gemeente haar zorgen geuit over deze oversteek. Wijkplatformleden hebben meegedacht over een passend ontwerp. Daar zijn ook omwonenden en basisschool De Korenmaat bij betrokken. Daardoor ligt er nu een definitief ontwerp waar op korte termijn uitvoering aan wordt gegeven