U kunt subsidie voor muziekonderwijs aanvragen als bijdrage in de kosten voor het volgen van instrumentaal muziekonderwijs. Deze subsidie is bestemd voor kinderen tot 18 jaar en tussen de 18 en 25 jaar onder bepaalde voorwaarden. Dit kunt u nalezen in de verordening.

Deze subsidie kunt u uiterlijk tot 1 juli aanvragen

Deze subsidie:

  • moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden.
  • kan maximaal 4 jaar aangevraagd worden, eventueel met een onderbreking.

Formulier