De openbare vergadering is op dinsdag 31 mei om 11.00 uur bij de gemeentewerf, 't Zwarte Land 25.

De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is op dinsdag 31 mei om 11.00 uur in het gebouw van de buitendienst Scherpenzeel (‘t Zwarte Land 25). Als u deze vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met mevrouw H. Sarink, secretaris van de monumentencommissie, via (033) 277 23 24.

De agenda en vergaderstukken staan op de website

Spreekrecht

Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren. Wilt u gebruik maken van dit spreekrecht? Neem dan vooraf contact op met de secretaris van de monumentencommissie.