De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is op dinsdag 12 april om 10.00 uur.

Wilt u deze vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met mevrouw H. Sarink, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24.

De agenda en stukken van deze vergadering staan op onze website.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie.