De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is op dinsdag 7 december om 10.00 uur. De vergadering vindt plaats in het gebouw van de buitendienst Scherpenzeel op de locatie Het Zwarte Land 25. Als u deze vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met de mevrouw H. Sarink, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24. Indien de vergadering toch online gehouden wordt i.v.m. de coronamaatregelen, wordt het op de website www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie bekend gemaakt.

De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie onder het kopje ‘Vergaderkalender en vergaderstukken’ bij de desbetreffende datum inzien.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie.