•  

Deze commissie adviseert over de toepassing van de Monumentenwet en Monumentenverordening.

functienamenExpertise (organisatie)
voorzitterJan MorrenBouw- en restauratiedeskundige
secretarisHeidi SarinkJunior Beleidsmedewerker RO (gemeente Scherpenzeel)
   
ledenMeta Prins-SchimmelKunsthistorica
 Annelies ScholtzAdviseur Erfgoed (Gelders Genootschap)
 Bep van EngelenhovenBouwkundige (Vereniging Oud Scherpenzeel)

Vergaderingen

De monumentencommissie komt elke 6 weken bij elkaar en vergadert op een dinsdagochtend. De vergaderingen beginnen om 10.00 uur.

Het vergaderschema voor 2022 is:

  • 25 januari

  • 8 maart

  • 12 april

  • 31 mei

  • 5 juli

  • 23 aug

  • 4 okt

  • 15 nov

  • 20 dec

Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Informatie

Voor informatie over deze commissie en voor het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris Heidi Sarink.

Jaarverslag

In de onderstaande jaarverslagen kunt u lezen wat de werkzaamheden zijn geweest van de Monumentencommissie:

Vergaderkalender + vergaderstukken

Vergaderkalender adviesraden en commissies