Deze commissie adviseert over de toepassing van de Monumentenwet en Monumentenverordening.

functienamenExpertise (organisatie)
voorzitterJan MorrenBouw- en restauratiedeskundige
secretarisHeidi SarinkJunior Beleidsmedewerker RO (gemeente Scherpenzeel)
   
ledenMeta Prins-SchimmelKunsthistorica
 Annelies ScholtzAdviseur Erfgoed (Gelders Genootschap)
 Bep van EngelenhovenBouwkundige (Vereniging Oud Scherpenzeel)

Vergaderingen

De monumentencommissie komt elke 6 weken bij elkaar en vergadert op een dinsdagochtend. De vergaderingen beginnen om 10.00 uur.

Het vergaderschema voor 2021 is:

  • 16 februari 2021
  • 30 maart 2021
  • 11 mei 2021
  • 22 juni 2021
  • 20 juli 2021
  • 14 september 2021
  • 26 oktober 2021
  • 7 december 2021 ONLINE 
    Wilt u de vergadering online volgen? Stuur dan een e-mail naar h.sarink@scherpenzeel.nl)

Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Informatie

Voor informatie over deze commissie en voor het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris Heidi Sarink.

Jaarverslag

In de onderstaande jaarverslagen kunt u lezen wat de werkzaamheden zijn geweest van de Monumentencommissie:

Vergaderkalender + vergaderstukken

Vergaderkalender adviesraden en commissies