1. Hoe zit het met de kosten bij diftar?

Het ophalen van uw groene en blauwe container en de speciale zakken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken betaalt u via de gemeentelijke belasting. Dat is in 2019 een vast bedrag van €165. Alleen voor het laten ophalen van restafval of het weggooien van restafval in de ondergrondse containers betaalt u per keer.

Een grote container is duurder als een kleine container, maar het duurt ook langer voordat deze vol is. Het maakt dus voor de kosten niet uit welke maat container u gebruikt. U kiest zelf wat voor u het handigste is.

2. Komt er een container voor het PMD (plastic verpakkingsafval, metalen en drankkartons)?

Voorlopig vindt de inzameling nog plaats met de speciale zakken. De gemeenteraad heeft in het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld om de afvalinzameling 2019 (diftar) te evalueren. Mogelijk wordt hierna een container voor het PMD ingevoerd.

3. Gaat de grijze container niet heel erg stinken?

Stankoverlast wordt vooral veroorzaakt door groente, fruit en tuinafval en etensresten (GFT). Ook PMD (plastic verpakkingen, metalen en drankkartons) en luiers veroorzaken stankoverlast. Dit afval kunt u echter apart en gratis aanbieden. Zo blijft de stankoverlast van de grijze container beperkt.

4. Hoe werkt het gratis omruilen van de container?

Van 1 januari tot en met 30 juni 2019 kunt u gratis één keer uw groene, blauwe en grijze container omwisselen van groot naar klein of andersom. Vul hiervoor het ' formulier omwisselen of (extra) afvalcontainer' in.

5. Hoe verloopt het inzamelen van groente, fruit- en tuinafval en etensresten bij appartementen?

Bij alle appartementencomplexen plaatsen we voor 1 januari 2019 containers voor groente, fruit- en tuinafval en etensresten. Als bewoner van een appartementencomplex kunt u dit afval dan ook gaan scheiden.

6. Waar kunnen baby- en incontinentieluiers naar toe?

Baby- en incontinentieluiers kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat aan de Hopeseweg 3. De speciale zakken hiervoor zijn gratis te verkrijgen bij de Milieustraat en de receptie van het  gemeentehuis.

7. Door een ziekte heb ik veel restafval (stomapatiënt o.a.). Welke regeling is hiervoor?

Heeft u vanwege medische redenen veel afval (bijvoorbeeld stoma- en/of incontinentiemateriaal)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling.

Met deze regeling wordt vrijstelling gegeven voor een deel van de kosten in het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U kunt in 2019 vrijstelling aanvragen voor de kosten vanaf:
- De 13e keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt
  of
- De 53e keer dat u voor uw afval gebruik maakt van uw ondergrondse container

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Kijk dan bij restafval door medische oorzaak voor meer informatie.

8. Waarom is de vaste bijdrage van een eenpersoonshuishouden even groot als van een meerpersoonshuishouden?

Vanwege het wettelijke gelijkheidsbeginsel mogen wij geen onderscheid maken in de toerekening van de vaste kosten.

9. Welke kosten zitten in het vaste deel en welke in het flexibele deel?

Uit  het vaste deel worden bijvoorbeeld de ritten van de vuilniswagen betaald en de kosten van de Milieustraat. Ook de organisatiekosten worden betaald uit de vaste bijdragen. Het flexibele deel betreft het ledigen van de containers en de verbrandingskosten van restafval.

10. Gaan de tarieven nu omlaag?

De tarieven gaan om verschillende redenen in 2019 (nog) niet omlaag. Zo streven wij vanaf 2019 naar volledig kostendekkende tarieven. Dit was afgelopen jaren niet het geval. Ook zijn de landelijke belastingen op verbranden van restafval flink gestegen. Deze hebben wij verwerkt in de tarieven. Als iedereen zijn afval goed scheidt neemt de stijging van kosten af en worden de tarieven in de toekomst mogelijk zelfs lager.