Binnen de gemeente Scherpenzeel zijn enkele locaties aangegeven waar honden los mogen lopen. Denk hierbij aan gedeelten van Park Huize Scherpenzeel, de loslooplocaties aan de Omloop en de Burgemeester Heijsingel. Ook in het Buitengebied (buiten de komgrens wegenverkeerswet) mogen honden loslopen. Hoewel toegestaan, kunnen loslopende honden problemen veroorzaken. Hierbij denkt men vaak aan de verkeersveiligheid. Maar een ander reëel gevaar is dat honden ook een gevaar kunnen vormen voor rundvee.

Neospora

Een hond kan ongemerkt ziekten overdragen op koeien, ook als de hond gezond is. Neospora is voor koeien een ernstige ziekte die abortus bij de koe kan veroorzaken. Dat willen we graag voorkomen. De hond is vaak drager van deze neospora parasiet. De belangrijkste manier om besmetting van de koe te voorkomen is ervoor te zorgen dat honden nooit in stallen of weilanden komen, en er al helemaal niet hun behoefte doen. Ook als er geen koeien lopen is dit van belang, want ook gemaaid en ingekuild gras kan een besmettingsbron zijn.

Honden mogen in het Buitengebied op openbaar terrein loslopen. Maar niet op particulier terrein van iemand anders. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we neosporabesmetting voorkomen