De gemeente werkt vanaf begin 2023 aan de riolering in de Lijsterbeslaan, Berkenlaan, Plataanlaan en Acacialaan. Voor duurzaam waterbeheer en het verminderen van wateroverlast wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Zo kan het schone regenwater apart van het vuilwater worden ingezameld en afgevoerd. Ook krijgen de wegen een opknapbeurt, worden er verkeersplateaus aangelegd en wordt de verharding (bijv. betontegels, plateaus en trottoirbanden) vervangen.

Start en planning

In week 2 van 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden in de Plataanlaan. Daarna volgen in fases: 
- Lijsterbeslaan (Plataan - Acacialaan)
- Lijsterbeslaan (Plataan - Lindenlaan)
- Acacialaan
- Lijsterbeslaan (Acacia - Berkenlaan)
- Berkenlaan
- Lijsterbeslaan (Berkenlaan - Marktstraat

Uitvoerder en contact

Berkhof BV uit Scherpenzeel is de uitvoerder van de werkzaamheden. Via bedrijfsbureau@berkhofbv.nl kunt u vragen stellen. Of u belt naar Paul Wagener: 033-277 14 80.

Heeft u zich al opgegeven om uw woning af te koppelen? Dan komt de
afkoppelcoördinator bij u langs, hij/zij maakt eerst een afspraak met u. Heeft u dit nog niet gedaan maar wilt u dit wel dan kunt u dit doorgeven via een mail naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl ook dan wordt met u een afspraak gemaakt.