TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (corona)

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (corona)

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (corona)

 • Een bijdrage voor huishoudens die minimaal 30% minder inkomen hebben door corona.
 • De bijdrage is bedoeld voor privé woonlasten die echt nodig zijn. Denk aan
  - huur
  - hypotheek(rente)
  - gas
  - water
  - elektriciteit
  - verzekeringen voor de woning:  inboedel, opstal, overlijdensrisico
  - vaste lasten van de auto (verzekering en motorrijtuigenbelasting
   
 • Doe alleen een aanvraag als u door de coronamaatregelen in financiële problemen komt.
 • Het inkomen van de partner en medebewoners ouder dan 21 jaar nemen we mee in de beoordeling.
 • We doen ook een vermogenstoets.
 • De TONK is geldig van 1 januari t/m 30 juni 2021

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn een aantal voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor de TONK:

 • U bent 18 jaar of ouder maar u heeft nog geen recht op pensioen.
 • U woont en verblijft in gemeente Scherpenzeel
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Door de coronacrisis heeft u minimaal 30% minder inkomen.
 • Hierdoor kunt u tijdelijk uw privé woonkosten die echt nodig zijn niet betalen.
 • Uw eigen vermogen bedraagt minder dan € 31.340 (alleenstaande aanvrager) of € 62.680 (samenwonende aanvrager).
 • U kunt geen aanspraak maken op een andere financiële regeling of uitkering (huurtoeslag, woonkostentoeslag, toeslag op uw WW-uitkering, etc.)
 • U kunt geen aanspraak maken op tijdelijke huurverlaging of een betaalpauze van uw hypotheek

Hoeveel krijgt u van de TONK?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • De hoogte van uw (woon)kosten
 • Uw inkomen en vermogen van u en uw partner. Voor het vermogen kijken we alleen naar geld dat direct beschikbaar kan zijn, zoals geld op uw bank- en spaarrekening.
 • Het inkomen van uw medebewoners waarmee u de kosten kunt delen;
 • De draagkracht op sociaal minimum. Dit betekent dat we verwachten dat u een deel van uw woonkosten zelf kunt betalen. Dit zijn kosten waarvan we van andere mensen met een sociaal minimuminkomen ook verwachten dat zij deze (kunnen) betalen
 • De maximale tegemoetkoming voor de TONK is € 1.000 per maand.

Hoe lang duurt de TONK?

 • Aanvraagperiode 1: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  U kunt een aanvraag doen tot en met 30 april 2021.
 • Aanvraagperiode 2: 1 april tot en met 30 juni 2021
  U kunt een aanvraag doen vanaf 12 april tot en met 31 juli 2021. Heeft u al een TONK ontvangen in aanvraagperiode 1? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen. Let op: geef wijzigingen in uw inkomen of woonlasten altijd aan ons door!
   
 • U kunt een aanvraag doen voor een TONK tegemoetkoming voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

  U kunt op dit moment een aanvraag doen voor aanvraagperiode 1. 
   

2 aanvraagperioden:

 • Aanvraag doen
  U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag te doen.:
  • Kopie van identiteitsbewijzen (paspoort, rijbewijs) van u, uw partner en gezinsleden;
  • Bewijs van uw inkomen in januari 2020 en de aanvraagmaand. Stuur ook het bewijs van het inkomen van uw partner en medebewoners mee.
  • Bewijs van uw direct beschikbare vermogen (zoals contact geld, geld op uw betaal- en spaarrekening). Stuur ook het bewijs mee van het vermogen van uw partner;
  • Bewijs van uw huur of hypotheek
  • Bewijs met facturen van gas, water en elektriciteit;
  • Bewijs van uw vaste autolasten: verzekering en motorrijtuigenbelasting.
    

Stuur dit bewijs samen met het compleet ingevulde aanvraagformulier op:

 • Per post
  Aanvraag TONK
  Postbus 100
  3925 ZJ Scherpenzeel
 • Afleveren bij de balie in het gemeentehuis
  Stationsweg 389a
  3925 CC Scherpenzeel
 • Per e-mail
  Stuur uw aanvraag naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpregel dat het gaat om een aanvraag voor de TONK.
  Wij adviseren u om de bestanden op een veilige manier te mailen (versleuteld of met een wachtwoord).

Inlichtingenplicht: geef aanpassingen in uw privé- of woonsituatie door

Een tegemoetkoming voor de TONK is bedoeld om u te ondersteunen bij de privé woonlasten die u (tijdelijk) niet kunt betalen. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van uw inkomen in januari 2021.

Verandering in inkomen

Het kan zijn dat u na januari meer bent gaan verdienen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de TONK tegemoetkoming. U moet veranderingen in het inkomen binnen 5 werkdagen aan ons door te geven. Doe dit ook als het inkomen van een van uw medebewoners verandert.

Dit kunt u doen via het wijzigingsformulier (te downloaden via ‘Formulieren en documenten’, onderaan deze pagina). Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat het inkomen veranderd is.

Verandering in woon- of leefsituatie

Het kan zijn dat uw woon- of leefsituatie verandert tijdens de periode dat u een TONK tegemoetkoming ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u of een van uw medebewoners verhuist.
Ook dit moet u aan ons door te geven via het wijzigingsformulier (te downloaden via ‘Formulieren en documenten’, onderaan deze pagina). Geef de verandering binnen 4 weken door. Stuur het bewijs mee dat uw woon- of leefsituatie veranderd is.

Bestuurlijk boete

De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als:

 • Uw inkomen, woon- en/of leefsituatie verandert;
 • Deze veranderingen invloed hebben op de hoogte van de TONK tegemoetkoming;
 • U ons niet informeert over de veranderingen.
  Als u om bovenstaande redenen teveel geld ontvangt, krijgt u een boete. Het bedrag dat u teveel heeft ontvangen vragen wij terug.