Tegemoetkoming Eigen Risico 2019

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > Tegemoetkoming Eigen Risico > Tegemoetkoming Eigen Risico 2019

Tegemoetkoming Eigen Risico 2019

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Eigen Risico.

Tegemoetkoming Eigen Risico 2019

Voor elke zorgverzekering bestaat een verplicht eigen risico. In 2019 is dat € 385,00. De gemeentelijke tegemoetkoming van het eigen risico kan oplopen tot € 210,00.

Voldoet u aan de voorwaarden?

 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm van uw gezinssituatie. Zie de onderstaande tabel voor de inkomensgrenzen.
 • U moet minimaal € 175,00 van het eigen risico hebben verbruikt. Alles boven de € 175,00 krijgt u vergoedt.
 • Het vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van uw gezinssituatie. Zie onderstaande tabel.

Inkomensgrenzen en vermogensgrenzen

Situatie 2019 Inkomen netto 130% exclusief  vakantiegeld
Tot pensioengerechtigde leeftijd  Pensioengerechtigde leeftijd of ouder  Maximale vermogens grens**
Gehuwd of samenwonend met partner € 1.817,96 € 1.940,56 € 12.240,00
Alleenstaande  € 1.272,57 € 1.425,22 €   6.120,00
Alleenstaande ouder*  € 1.272,57 € 1.425,22 € 12.240,00
Verblijf in inrichting:
Alleenstaande
€    444,95 €   6.120,00
Verblijf in inrichting:
Alleenstaande ouder
€    444,95 € 12.240,00
Verblijf in inrichting:
Gehuwden
€    726,80 € 12.240,00

* Kindgebonden budget wordt niet bij het inkomen van een alleenstaande ouder opgeteld.
** Vermogen
Heeft u recht op bijzondere bijstand? Dan zijn zowel uw inkomen als uw vermogen belangrijk. Het vermogen is de waarde van uw bezittingen van u en uw gezin zonder de aanwezige schulden. Het vermogen van uw eigen woning wordt niet meegeteld.

Voor de hoogte van uw vermogen houden wij bijvoorbeeld ook rekening met de saldo's van betaal/spaarrekeningen, waarde van motorvoertuigen, andere roerende zaken en schulden etc.

Aanvragen

Voor de Tegemoetkoming Eigen Risico voor 2019 gebruikt u het onderstaand aanvraagformulier. U kunt deze 

 • downloaden en printen 
 • telefonisch opvragen
 • ophalen bij de balie van het gemeentehuis

Inleveren van het aanvraagformulier

 • Iedere werkdag van 09.00 tot en met 12.30 uur bij het gemeentehuis afdeling Gemeentewinkel
 • Per post opsturen naar gemeente Scherpenzeel, Antwoordnummer 25, 3900 XE Scherpenzeel
 • E-mailen naar klantmanagers@scherpenzeel.nl.

Aanvraagformulier

Het verkorte aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruikt u alleen als u

 • een (aanvullende) PW-uitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft
  of
 • minder dan 12 maanden geleden uw inkomsten aan de gemeente heeft opgegeven met de bewijsstukken

Formulierenbrigade

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de formulierenbrigade van de SWO in Scherpenzeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 51 64 75 25.

Formulieren