School

School

 • Dyslexiezorg (EED)

  Informatie voor ouders, scholen en zorgaanbieders

  Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet. Wij zijn daarom verantwoordelijk om deze zorg te organiseren en te betalen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het geschikte onderwijs aan de leerlingen. Onder geschikt onderwijs valt ook de ondersteuning aan kinderen met lees-, spellingsproblemen en dyslexie. Deze pagina beschrijft de manier waarop vergoede dyslexiezorg door school of door ons ingezet wordt.

  Vermoeden van EED: en nu?

  1. De school vermoedt EED door het uitvoeren van het landelijke protocol Blomert over dyslexiezorg.
  2. Ouders gaan akkoord met een aanvraag voor beoordeling van EED.
  3. De school neemt contact op met de gemeentelijke beoordelaar EED en vraagt deze aan. De beoordelaar beoordeelt de situatie en adviseert de gemeente, de school en de ouders of het kind EED heeft en recht heeft op een behandeling.
  4. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten nodig, zoals
   - Intakelijst basisschool dyslexie
   - de intakelijst voor ouders
   - het Handelingsplan voor technisch lezen en spelling van het afgelopen jaar
   - LOVS (scores DMT, spelling en rekenen).
  5. Als de aanvraag positief is beoordeeld, dan ontvangen de ouders een beschikking van ons en kiezen de ouders een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder in de jeugdhulpregio FoodValley  De school en de beoordelaar dyslexie kunnen de ouders, als u dat wilt advies geven.

  Voorwaarden:

  • Vergoeding voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
  • Bij co morbiditeit (meerdere stoornissen of aandoeningen) kan het besluit zijn, dat behandeling van EED niet mogelijk is.
  • Wij betalen alleen het onderzoek of het kind EED heeft  en de behandeling, wanneer een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder in FoodValley deze uitvoert.

  Meer informatie:

 • Onderwijs

  De meeste kinderen gaan naar school als ze vier jaar worden. Kinderen zijn leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar oud. Een overzicht van (basis)scholen vindt u in de gemeentegids.

  Meer informatie: leerplicht en voortijdige schoolverlaters

  Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Informeer bij de school van uw kind over de mogelijkheden voor extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.

  Wanneer uw kind niet in staat is om met eigen vervoer naar school te gaan, kan het in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Aanvragen leerlingenvervoer kunnen gedaan worden bij de afdeling Gemeentewinkel.

  Weet u niet of u vraag bij jeugdhulp of onderwijs thuis hoort? Dan mag u altijd het aanmeldformulier invullen en wordt er contact met u opgenomen.

  Voor meer informatie: leerlingenvervoer

 • Leerlingenvervoer

 • Leerplichtambtenaar

 • Formulieren

 • Beleidsregels