Preventie

Preventie

 • Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

  Een eigenwijze kleuter… een zoontje die niet achter zijn Nintendo vandaan te krijgen is… een puberdochter die vindt dat middenin de nacht thuiskomen na het uitgaan de normaalste zaak van de wereld is… Uw kind groeit en ontwikkelt zich. Opvoeden is leuk, maar soms heeft u vragen waar u even geen antwoord op weet. Dan is het prettig om een luisterend oor te hebben. Iemand die met u meedenkt en u direct en professioneel helpt. Waar vindt u zo iemand?

  Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Scherpenzeel kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het CJG denken graag met u mee. U kunt met grote en kleine vragen terecht. Of om iets te bespreken waarover u niet zeker bent. U krijgt tips en adviezen waarmee u verder kunt. Deze gesprekken zijn vrij toegankelijk en er is geen beschikking jeugdhulp nodig vanuit de gemeente.

  We werken samen met de jongerenwerker, diaconaal maatschappelijk werk, Vitras, VGGM, klantmanagers, MEE en anderen om u laagdrempelig en snel te kunnen helpen.

  Loop binnen op donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur in Het Foort of neem contact op via 033 277 13 31 of cjg@scherpenzeel.nl. We kunnen ook een afspraak maken buiten het spreekuur om

 • GGD Midden Nederland

  De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

  Om problemen bij de gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen, onderzoekt de JGZ al deze kinderen op verschillende, vastgestelde momenten. Als er problemen zijn dan begeleidt de JGZ het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht. Zo nodig verwijst de JGZ door naar bepaalde hulpverlening.
  De JGZ wordt in Gelderland-Midden uitgevoerd door de GGD Gelderland-Midden (0 tot 18-jarigen). Kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden onderzocht op het consultatiebureau. Kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar worden op school gezien door de jeugdgezondheidszorg.

  Lees meer op www.vggm.nl/jeugdengezondheid en ook op www.ggdsamengezond.nl

 • Jongerenwerker

  In Scherpenzeel wordt het jongerenwerk verzorgd door Anouk Koster van Jeugd-punt. De jongerenwerker heeft contact met jongeren van 12 tot 18 jaar en ondersteunt de door hen gewenste activiteiten en projecten.

  Anouk Koster is bereikbaar op (06) 12 89 54 34 en ak@jeugd-punt.nl 

 • Coördinator Steunpunt mantelzorgers en vrijwilligers

  Mantelzorgers kunnen voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk  Scherpenzeel. De coördinator van het steunpunt bemiddelt ook bij het zoeken naar vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk. 

  Het Steunpunt is bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend in Het Foort op de 2e etage of via telefoonnummer (06) 36 45 81 91.
  U kunt ook mailen naar m.bergstra@steunpuntscherpenzeel.nl 

 • Verwijsindex, hulp aan kinderen en jongeren

  De verwijsindex is een landelijk computersysteem waarin hulpverleners of leerkrachten in Scherpenzeel een signaal afgeven als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling, thuissituatie of het gedrag van een jongere.

  Dat systeem brengt professionals, die bij dezelfde jongere betrokken zijn, eerder met elkaar in contact. Zo krijgen we kinderen en jongeren waar zorgen over bestaan, sneller in beeld. De hulp aan kinderen kan dan beter op elkaar worden afgestemd.

  Meer informatie over de verwijsindex staat in deze folder.