Mantelzorg ondersteuning

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning

Als mantelzorger verleen je zorg en ondersteuning aan iemand uit uw netwerk. Het is niet altijd voorspelbaar hoe lang deze hulp nodig is. Om ervoor te kunnen zorgen dat mantelzorgers hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en om overbelasting te voorkomen hebben wij binnen de gemeente respijtzorg.

Vormen van respijtzorg:

  • Dagopvang
  • Logeeropvang
  • Netwerkversterking
  • Vrijwilligers en maatjes
  • Cursus en training via het mantelzorgsteunpunt, bijvoorbeeld: Hoe blijf ik op de been?
  • Hulp bij het huishouden

Via het mantelzorgsteunpunt wordt een screening gedaan of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning als mantelzorger