Hulp bij het huishouden

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Als u hulp nodig heeft bij huishoudelijke taken dan gaat de klantmanager Wmo met de aanvrager in gesprek. Als eerste wordt gekeken wat u zelf kan doen of samen met uw familie, vrienden en/of buren.

Niet iedere beperking leidt tot problemen in zelfredzaamheid en participatie en onze doelstelling is het leveren van maatwerk. Daarom wordt onderzocht in welke eigen oplossingen de inwoner kan voorzien, samen met zijn netwerk.