Dagopvang

Dagopvang

Binnen de gemeente hebben wij verschillende vormen van dagopvang. Door middel van een Wmo gesprek gaat de klantmanager Wmo met de inwoner op zoek naar de meest passende vorm.

  • Dagopvang Ouderen en Gehandicapten

Als arbeidsmatige of ontwikkelingsgerichte dagbesteding niet mogelijk is en een inwoner niet zelf kan voorzien aan één van de volgende doelen: maatschappelijke participatie, ontmoeting en een invulling van de dag of het ontlasten van de mantelzorger.

Contact

Wilt u gebruik maken van dagopvang? Vult u dan het Meldingsformulier of contactverzoek in.

Folders