Minima-regelingen

Minima-regelingen

Woont u in gemeente Scherpenzeel en heeft u een laag inkomen?

Dan kunt u misschien gebruikmaken van de minimaregelingen van de gemeente Scherpenzeel, als u aan de voorwaarden voldoet voor de bijzondere bijstand . U kunt vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld lidmaatschappen, cursussen of andere vrijetijdsbestedingen of boeken.

De gemeente Scherpenzeel heeft de onderstaande minimaregelingen:

  • Vergoeding voor culturele, educatieve, recreatieve, sportieve en sociale activiteiten. Per kalenderjaar is de vergoeding voor een volwassenen maximaal € 200,00 en voor een kind t/m 17 jaar is de vergoeding maximaal € 300,00 per kalenderjaar.
  • Met de computerregeling kunt u een computer en printer te kopen voor uw kind(eren). U heeft ten minste één kind tussen 4 en 18 jaar oud. U heeft in de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van de Computerregeling. Het budget bedraagt maximaal € 500,00 per gezin en is een renteloze geldlening.
  • De vergoeding voor indirecte schoolkosten van schoolgaande kinderen, vanaf 4 jaar t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal € 75,00 voor een basisschool kind. De vergoeding is maximaal € 300,00 per kalenderjaar voor een kind die het voortgezet onderwijs of het middelbare beroepsonderwijs volgt.