Algemene informatie bijzondere bijstand

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > Bijzondere bijstand > Algemene informatie bijzondere bijstand

Algemene informatie bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten die door bijzondere omstandigheden in individuele gevallen waar geen financiële middelen zijn om deze te betalen.

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • of de kosten die u moet maken zijn echt nodig of dat er misschien een andere oplossing is.
  • of de vergoeding die u aanvraagt, niet via een andere instantie geregeld kan worden. Die andere regeling gaat namelijk altijd vóór de bijzondere bijstand.
  • hoe uw persoonlijke situatie is, waardoor u de kosten niet zelf kunt betalen. Wij stellen vragen aan u en bekijken hoe hoog een vergoeding is.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet hoger dan de vastgestelde vermogensgrenzen. Dit is voor een alleenstaande € 6.120,00 en voor alleenstaande ouders en gehuwden met en zonder kinderen € 12.240,00.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft, zoals bijvoorbeeld huur, energielasten, telefoonkosten en paspoort/identiteitskaart. Deze kosten moet u uit zelf betalen. U kunt wel bijzondere bijstand aanvragen voor: extra waskosten heeft voor uw kleding en beddengoed door ziekte en handicap, kosten voor eigen bijdrage rechtsbijstand, kosten bewindvoering/mentorschap.

Deel van kosten zelf betalen              

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen 

Voor sommige kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

Neem bij twijfel contact op met de klantmanager Bijzondere bijstand. Op werkdagen bereikbaar op (033) 277 23 24 of via klantmanagers@scherpenzeel.nl.

Bijzondere bijstand aanvragen?

U vraagt de bijzondere bijstand aan vóórdat u kosten maakt. Alleen als u het echt niet eerder kon aanvragen, mag u achteraf aanvragen. De factuur of rekening mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het verkorte aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruikt u alleen als u

  • een (aanvullende) PW-uitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft
    of
  • minder dan 12 maanden geleden uw inkomsten aan de gemeente heeft opgegeven met de bewijsstukken

Afhandelingstermijn aanvraag

Houdt u er rekening mee dat het vier tot acht weken kan duren voordat uw aanvraag wordt afgehandeld.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de klantmanager bijzondere bijstand/participatie van de afdeling Gemeentewinkel op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 12.30 uur op telefoonnummer (033) 277 23 24.