Bewindvoering

Bewindvoering

Wanneer u niet zelf uw geldzaken en administratie kunt regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert.

Inschakelen bewindvoerder

Om gebruik te kunnen maken van de hulp van een bewindvoerder moet de kantonrechter daar eerst zijn toestemming voor geven. Wanneer die toestemming er eenmaal is, bent u officieel onderbewind gesteld.

Bewindvoerder beheert portemonnee

Vanaf het moment dat een persoon onderbewind gesteld is, mag deze niet meer zelf beslissen over wat er met zijn geld gebeurt. De bewindvoerder is daarover dan de baas; hij heeft er het beheer over. Wel probeert hij altijd zoveel mogelijk te overleggen met degene die onderbewind gesteld is.

Meer weten over bewindvoering

  • Werkwijze bewindvoering
  • Wat doet een bewindvoerder allemaal?
  • Klachten over de bewindvoering
  • Beëindiging van de bewindvoering

De bewindvoering regelt de bewindvoering voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en mensen met een verslaving.