Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Wilt u weten of een beschutte werkplek voor u nodig is? Vraag dan of het UWV met u mee wilt kijken of het nodig is. Heeft het UWV gezegd dat dit voor u nodig is?

Bel dan naar de gemeente zodat we mee kunnen zoeken naar een fijne plek voor u.

Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen werken. Zij zijn aangewezen op een werkplek die rekening kan houden met hun persoonlijke omstandigheden. Een beschutte (beschermde) werkomgeving. Wij helpen mee om deze speciale werkplekken te zoeken, omdat niet elke werkgever deze werkplekken heeft.

Denkt u dat u een speciale werkplek nodig heeft? Dan kunt aan het UWV vragen of ze willen kijken of dat zo is.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen. Mensen die alleen kunnen werken op een speciaal voor hen gemaakte werkplek (beschutte werkomgeving).Zij hebben meer begeleiding nodig en soms ook een aanpassing aan hun werkplek  Veel werkgevers hebben dit nog niet maar willen wel kijken of ze dit kunnen maken.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Een werknemer die beschut werk doet is bij een gemeente of bij een andere werkgever in dienst. Zij krijgen salaris. Dit is in ieder geval het wettelijk minimumloon.

Beschut werk en detachering

Werknemers met een beschutte werkplek  kunnen ook bij een andere werkgever aan de slag. We noemen dat detachering. De werknemer blijft dan wel in dienst bij de eigen werkgever.