Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Home > Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen > Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U bent daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.
Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).

Arbeidsovereenkomst en salaris

Als u beschut werk doet, bent u in dienst van de gemeente of een andere werkgever. U krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.

Beschut werk en detachering

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kunnen zij ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente of de eigen werkgever.