Herinrichting Eikenlaan

Home > Inwoners > Werkzaamheden > Herinrichting Eikenlaan

Herinrichting Eikenlaan

Actueel

We organiseren in het Kulturhus de Breehoek een informatieavond om het projectplan toe te lichten. Ook bespreken we de verdere uitwerking van de herinrichting van de Eikenlaan en de rol, die bewoners en belanghebbenden daarbij hebben.

U bent van harte welkom op dinsdag 26 maart 2019 in Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel.  Om 19.30 uur staat de koffie klaar en kunnen we met elkaar in gesprek en heeft u uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen. De avond zal eindigen om 21.00 uur. Wij zijn erg benieuwd naar uw inbreng en hopen u op dinsdag 26 maart te verwelkomen.

Reden herinrichting Eikenlaan

Het komende jaar gaat de gemeente werken aan de herinrichting van de Eikenlaan. De riolering wordt vervangen en voor een duurzame oplossing om (afval)water af te voeren en wateroverlast te verminderen wordt het hemelwater afgekoppeld van de riolering. Ook krijgen de wegen een opknapbeurt en wordt de verharding  vervangen.

Fase

Voor de eerste schetsen voor een nieuw ingerichte Eikenlaan worden nieuwe en voorgaande onderzoeken gebruikt. Onderzoeken naar bijvoorbeeld de conditie van de bomen boven en onder de grond, de bodemgesteldheid, archeologie, maar ook hoe het beste het regenwater kan worden afgevoerd.
De bewoners en andere belanghebbenden hebben in november 2017 hun beleving van de Eikenlaan al in beeld gebracht.
De afdeling Ruimte & Groen (verkeer, wegen en riolering), Natuur en Landschap en Cultuurhistorie zijn bij het plan betrokken.

Planning

Het project wordt in 2019 en 2020 uitgevoerd. De planning hiervoor is

Fase Tijdstip
Onderzoeken november 2018 maart 2019
Voorbereiding april 2019 september 2019
Uitvoering november 2019 juli 2020

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer B (Bert) Koning, te bereiken via e-mail Eikenlaan@Scherpenzeel.nl 

Te downloaden