Bermen maaien

Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Bermen maaien

Bermen maaien

Wij maaien de bermen van de wegen en sloten ecologisch. We sluiten daarmee aan bij het landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden. Om deze reden wordt niet rondom bomen gemaaid. Hier behouden wij een straal van een meter om zo ook de natuurlijke bestrijders van onder andere de eikenprocessierups te ondersteunen.

Verder wordt, waar mogelijk, het zogenaamde sinusmaaien toegepast. Dat houdt in dat sommige delen meer gemaaid worden en andere geheel niet. Hiermee zorgen we voor een nog beter evenwicht tussen bermbeheer en ecologisch beheer. Ook de locaties van bollen en bijenmengsels worden de eerste keer niet gemaaid.

In juni worden alleen bermstroken buiten de bebouwde kom van een meter breed (gemeten vanaf de rand van het wegdek) gemaaid. De bermbegroeiing blijft - buiten de meter die in juni wordt gemaaid - tot september/oktober staan. In september/oktober worden de bermen van wegen en de taluds van watergangen helemaal gemaaid. De watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. Rotondes en zichthoeken worden twee keer per jaar gemaaid.

Verkeersveiligheid en zwerfvuil

Op plaatsen waar de bermbegroeiing het zicht van het verkeer belemmert, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, wordt altijd gemaaid. 

Om het maaisel zo veel mogelijk te kunnen hergebruiken wordt voor het maaien een extra ronde zwerfvuil geraapt. We verwijderen zo veel mogelijk. Ziet u zelf iets liggen? Verwijder dit dan en gooi het in een van de prullenbakken. Alvast bedankt voor de hulp.

De firma Florijn is op 24 juni aan de eerste ronde begonnen. De route binnen de bebouwde kom:

 • Bermen langs De Breehoek / Marktstraat
 • Verlengde Hopeseweg /De Omloop
 • Hopeseweg
 • Groeperweg /Akkerwindelaan /Ringbaan
 • Boslaan / Vlieterweg
 • Nieuwstraat + zijstukken
 • Polsche steeg + depot
 • Brinkkanterweg
 • Stationsweg / Glashorst
 • Eekhoornnest / Eikenlaan(gedeelte waar men bij kan)

Daarna het buitengebied:

 • Oud willaer / Kolfschoten
 • Gooswilligen
 • Ruwinkelseweg