Aanleg glasvezel: hoe zit het?

Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Glasvezel > Aanleg glasvezel: hoe zit het?

Aanleg glasvezel: hoe zit het?

De aanleg van een glasvezelnetwerk in Scherpenzeel door Delta Fiber is over de helft. De werkzaamheden liggen door het winterweer stil. Vorige week is 63 procent van het graaf- en aanlegwerk van de kabels klaar. Een update over de aanleg door toezichthouder Nico Baas.

In Scherpenzeel sluiten 3800 adressen aan op het glasvezelnetwerk van Delta Fiber.  Aannemer BAM doet het graafwerk en het aanleggen van de kabels. De verwachting is (met misschien uitloop door weersomstandigheden) dat de werkzaamheden eind maart klaar zijn.

Vanuit gemeente Scherpenzeel is Nico Baas verantwoordelijk voor de controle. Dit geldt voor het straatwerk, de ligging en de diepte van de kabels ondergronds, afzettingen en verdichting. Dit laatste is de stevigheid van de ondergrond, de hoeveelheid zand.

Nico: “Voordat de graafploeg aan het werk gaat, meet de aannemer met een speciale pen en gps-codes de dichtheid van de ondergrond. Nadat de kabels zijn gelegd en de sleuven zijn dichtgegooid, wordt nogmaals gemeten. Deze waardes moeten gelijk zijn, hiermee wordt verzakking van het straatwerk voorkomen.”

Ook controleert Nico dagelijks het straatwerk van de dag ervoor op veiligheid. Samen met aannemer BAM wordt het werk opgeleverd. De aannemer heeft dan twee weken de tijd om opleverpunten aan te pakken, zoals te hoog liggende tegels. Verder blijft BAM nog een jaar garantie geven op het opgeleverde werk. Nico: “Belangrijk is wel dat het straatwerk in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Al aanwezige mankementen worden niet nu door BAM opgepakt.”

Gebroken tegels

Het kan voorkomen dat tegels breken bij het openbreken van de stoep of straat. De gemeente stelt nieuwe tegels met de standaardmaat (30x30) beschikbaar aan de aannemer. Andere tegels, zoals bijvoorbeeld aan een gedeelte van de Dorpsstraat en het Oosteinde, zijn niet meer beschikbaar. Hier kan het dus voorkomen dat kapotte tegels worden teruggelegd. Tijdens de geplande centrumrenovatie wordt dit meegenomen.

Melden

Inwoners die merken dat er twee weken na de aanleg toch gebreken zijn in het straatwerk, kunnen dit melden. Dit kan bij BAM, via de contactgegevens op de brief die voorafgaand aan de aanleg is bezorgd. Ook kan een melding van straatwerk bij de gemeente ingediend worden via www.scherpenzeel.nl of via (033) 277 23 24. Bij andere klachten, zoals met betrekking op kabels en straatwerk op de eigen grond of over het glasvezel zelf, heeft de gemeente geen rol of verantwoordelijkheid.

Meer aanbieders

Delta Fiber wordt de eerste aanbieder van glasvezel in onze gemeente. Maar ook andere aanbieders kunnen zich melden. Zij maken dan geen gebruik van het al aanwezige glasvezelnetwerk, maar leggen zelf weer een netwerk aan. Dit is dus anders dan bijv elektriciteit of gas, waarbij leveranciers van een bestaand netwerk gebruik maken. De gemeente kan dit niet tegenhouden, want glasvezel valt onder de Telecom-wet. De gemeente sluit wel van te voren met een aanbieder een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt onder meer het toezicht en het budget hiervoor vastgelegd.
De verwachting is dat KPN in het voorjaar van dit jaar gaat beginnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Scherpenzeel.